Vi arbetar för

• Mänskliga rättigheter och barnrätt

• Jämlikhet och jämställdhet

• Integration

• Psykisk hälsa

• Positivt identitetsskapande

• Stärkt självkänsla och bättre självförtroende hos unga

Vi arbetar mot

• Social kontroll och begränsningar av ungas livsutrymmen

• Känslomässigt och fysiskt våld och förtryck

• Diskriminering

• Psykisk ohälsa och stress

• Barn- och tvångsäktenskap

• Könsstympning

Detta är FreeZone

FreeZone är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom utbildning, metodutveckling, kunskapsinhämtning, opinionsbildning och samverkan stärker vi barns och ungas rättigheter och möjligheter till ett positivt identitetsskapande och ett liv i frihet från förtryck.

Här kan du ta del av senaste nytt inom våra fokusområden. Håll dig uppdaterad om aktiviteter, evenemang och konferenser som FreeZone organiserar eller deltar i. Vi informerar också om aktuell mediedebatt och nyhetsartiklar samt relevant forskning både från svenska och internationella forskare. Du kan också söka information under menyn kunskapsbank.