Kunskap, metoder och aktiviteter som stärker barns och ungas rättigheter, främjar psykisk hälsa och förebygger hedersrelaterat förtryck

FreeZones vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet

Vill ni anlita Freezone?

Utbildning och handledning

Kunskap för dig som är yrkesverksam eller ansvarig för en verksamhet för barn och unga.

Metoder och praktiska verktyg

Fria zoner är vårt metodmaterial för trygga gruppforum med unga mellan 13 och 22 år.

Kartläggning och beredskap

Stöd till kommuner och enskilda verksamheter i det strukturella våldsförebyggande arbetet.

Nyhetsbrev

Få alla nyheter direkt i din mejl

Free You

Free You är ett webbaserat program som är kostnadsfritt för dig mellan 13-25 år. Du får under sex träffar redskap att höja din självkänsla och sänka din stress. Det innehåller både föreläsning, avslappning och andningsövningar ihop med skrivövningar. Du kommer att lära känna dig själv bättre, höja din självkänsla och få redskap att bättre hantera din livssituation.