Vi arbetar för

• Mänskliga rättigheter och barnrätt

• Jämlikhet och jämställdhet

• Positivt identitetsskapande

• Stärkt självkänsla och bättre självförtroende hos unga

• Psykisk hälsa

• Integration

Vi arbetar mot

• Social kontroll och begränsningar av ungas livsutrymmen

• Känslomässigt och fysiskt våld och förtryck

• Barn- och tvångsäktenskap

• Könsstympning

• Psykisk ohälsa och stress

• Diskriminering

Läs utvärderingen av Skånes fria zoner här!

FreeZone släpper en utvärdering av Arvsfondsprojektet Skånes fria zoner 2014 – 2017. Utvärderingen bygger på samlade erfarenheter från dessa tre år, statistik, utvärderingar av projektets aktiviteter samt intervjuer med involverade i satsningen.

Behöver din organisation stärka arbetet för barns och ungas rättigheter och verka förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld?

Ladda ner och läs rapporten för lärande exempel och inspiration!

Läs FreeZones intervjustudie om behov hos och bemötande av nyanlända ungdomar

Den här rapporten är resultatet av en inledande behovsstudie som FreeZone genomfört under hösten 2016 och våren 2017. Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och har möjliggjorts med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Ett stort tack till alla ungdomar och yrkesverksamma som har ställt upp på intervjuer. Utan ert engagemang hade behovsstudien inte varit genomförbar.

Läs behovsstudien här!

Försida utvärdering kopia
Rapport - Behovsstudie av FZ

FreeYou

Free You är ett program på sex träffar där du får redskap att höja din självkänsla och sänka din stress. Det innehåller både föreläsning, avslappning och andningsövningar ihop med skrivövningar. Du kommer att lära känna dig själv bättre, höja din självkänsla och få redskap att bättre hantera din livssituation.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Här kan du ta del av senaste nytt inom våra fokusområden. Håll dig uppdaterad om aktiviteter, evenemang och konferenser som FreeZone organiserar eller deltar i. Vi informerar också om aktuell mediedebatt och nyhetsartiklar samt relevant forskning både från svenska och internationella forskare. Du kan också söka information under menyn kunskapsbank.