FreeZones vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet

Vi främjar barns och ungas rättigheter, självkänsla och psykiska hälsa.
Vi förebygger hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi erbjuder rättighetsbaserade och stärkande aktiviteter för dig som är ung.
U
tbildning, handledning och praktiska metoder för dig som är yrkesverksam.
Och stöd och utbildning för dig som är chef.

 

Vi arbetar för

Mänskliga rättigheter och barnrätt

Jämlikhet och jämställdhet

Positivt identitetsskapande

Stärkt självkänsla och bättre självförtroende hos unga

Psykisk hälsa

Integration

Vi arbetar mot

Social kontroll och begränsningar av ungas livsutrymmen

Känslomässigt och fysiskt våld och förtryck

Barn- och tvångsäktenskap

Könsstympning

Psykisk ohälsa och stress

Diskriminering

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

FreeYou

Free You är ett program på sex träffar där du får redskap att höja din självkänsla och sänka din stress. Det innehåller både föreläsning, avslappning och andningsövningar ihop med skrivövningar. Du kommer att lära känna dig själv bättre, höja din självkänsla och få redskap att bättre hantera din livssituation.