Kunskap, metoder och aktiviteter som stärker barns och ungas rättigheter, främjar psykisk hälsa och förebygger hedersrelaterat förtryck

FreeZones vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet

Utbildning och handledning

Kunskap för dig som är yrkesverksam eller ansvarig för en verksamhet för barn och unga.

Metoder och praktiska verktyg

Fria zoner är vårt metodmaterial för trygga gruppforum med unga mellan 13 och 22 år.

Aktiviteter och evenemang

Föreläsningar, samtal och workshops både för dig som är yrkesverksam och för dig som är ungdom.

FÖR
UNGAS
RÄTT 
TILL
ETT LIV I
FRIHET

FreeZone är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi verkar för att unga ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck och våld. Ett socialt hållbart samhälle kräver gemensamt ansvar för alla barns och ungas rätt att drömma, känna, tänka och leva – i frihet och trygghet.

Vår vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet.

Nyhetsbrev

Få alla nyheter direkt i din mejl

FreeYou

Free You är ett webbaserat program på sex träffar för dig som är ung där du får redskap att höja din självkänsla och sänka din stress. Det innehåller både föreläsning, avslappning och andningsövningar ihop med skrivövningar. Du kommer att lära känna dig själv bättre, höja din självkänsla och få redskap att bättre hantera din livssituation.