Kunskap är en nyckel

För yrkesverksamma som möter ungdomar i sina jobb kan kunskap fungera som ett par glasögon för att få syn på ungas livssituation men också som ett verktyg som ger mod att våga fråga och prata om problem samt ge rätt stöd.

Men kunskap kräver arbete och FreeZone tycker inte att enstaka kunskapshöjande insatser räcker till – det är när vi arbetar aktivt med och använder vår kunskap kontinuerligt som vi långsiktigt kan förbättra både samhället och enskilda människors liv.

Kontakta oss för information och förfrågningar angående våra utbildningar!

Utbildning för samtalsgrupper med metodmaterialet fria zoner

Utbildningen för zonledare är 4 heldagar och efter genomförd utbildning kan du arbeta med fria zoner – rättighetsbaserade och stärkande gruppforum för unga – i din verksamhet. Du får teoretisk kunskap om bland annat barns och mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får träna på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och praktiska verktyg för bemötande och stöd. Metodmaterialet Fria zoner ingår. FreeZone ger sedan kontinuerlig handledning i arbetet som zonledare.

Grundutbildning hedersrelaterat våld och förtryck och mänskliga rättigheter

Den här 2-dagarsutbildningen ger dig grundkunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, som social kontroll och begränsningar av ungas livsutrymmen, känslomässigt och fysiskt våld, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Problematiken kopplas till mänskliga rättigheter och lagar med fokus på Barnkonventionen och svensk lagstiftning.

Utbildning för personal som möter nyanlända med fokus på rättigheter och bemötande

Utbildningen omfattar 2 dagar för en hel personalgrupp och 3 dagar för medarbetare som ska arbeta vidare i samtalsgrupper med barn och unga nykomna i Sverige. Fokus ligger på bemötande och redskap för att samtala och ge stöd samt kunskap om ungdomarnas livssituation och erfarenheter, svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter.