Gemensamt ansvar

Ofta är det första steget för att skapa hållbar, social förändring att kartlägga hur behoven för just er verksamhet ser ut. Det kan handla om att undersöka en målgrupps behov, hur det befintliga stödet ser ut, synliggöra tidigare framgångsfaktorer, brister i nuvarande verksamhet och prioritera vad som är viktigast att fokusera på.

Vi ger stöd i utveckling av rutiner och beredskap såsom handlingsplaner för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete.

Vill ni anlita Freezone?