Genom samverkan och god beredskap kan samhället knyta ett starkt skyddsnät för dem som behöver det mest

Hållbar samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser är en förutsättning för att lyckas. Vi behöver hjälpas åt i vardagen, både på arbetsplatsen och mellan aktörer som har ett ansvar för barn och ungas trygghet, rättigheter och utveckling så att vi kan agera innan en ungdom far illa.

En annan viktig del i vårt gemensamma ansvar är att ha god beredskap för att kunna ge rätt stöd snabbt när en ungdom riskerar fara illa. Vi erbjuder processtöd i utveckling av handlingsplaner och checklistor för hedersrelaterade ärenden – både för kommuner och enskilda arbetsplatser. Kontakta oss för att diskutera möjligheter.