Ofta är det första steget för att skapa hållbar, social förändring att kartlägga hur behoven för just er verksamhet ser ut

Det kan handla om att undersöka en målgrupps behov, hur det befintliga stödet ser ut, synliggöra tidigare framgångsfaktorer, styrkor inom organisationen, brister i de nuvarande verksamheterna och vilka prioriteringar som är viktigast att fokusera på.

Vi erbjuder undersökningar och kartläggningar inom en rad olika områden – kontakta oss för mer information!